P.p.h.u. Tokfrez z Kłaj:

Ten sprzedawca nie zamieścił jeszcze opisu firmy.

Pan Dariusz Zduleczny
Targowisko 559
32-015 Kłaj
Polska
Malopolskie


Pozostałe informacje prawne

Klauzula informacyjna dla klienta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku 559, 32-015 Kłaj.

NIP 868-111-68-18

REGON 852735319

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wykonania zawartej umowy.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
III. Kategoria danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii:

podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria/numer dowodu osobistego),
dane dotyczące zamieszkania (adres),
dane umożliwiające bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu),
dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).
IV. Źródło danych osobowych i ich zakres.

Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.

Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.

V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom zajmującym się obsługą księgową i rachunkową Administratora danych osobowych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych, jak również podmiotom tworzącym systemy informatyczne służące do zarządzania bazą danych klientów.

Powyższe będzie miało na celu jedynie realizację obowiązków ustawowych lub prawidłową realizację zawartej umowy.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z wykonywanej umowy.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści danych osobowych,
otrzymania kopii danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,
do przenoszenia danych osobowych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
VIII. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Względem Pani/Pana nie będzie stosowany proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

X. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z TokFrez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Targowisku. W przypadku odmowy podania danych osobowych zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe.

Aktualne ogłoszenia i najlepsze oferty:
Pozycjoner manipulator spawalniczy 500kg
Pozycjoner manipulator spawalniczy 500kg TOKFREZ SPR500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłow ...

Pozycjoner manipulator spawalniczy 1,5t
Pozycjoner manipulator spawalniczy 1,5t TOKFREZ SPR1500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłow ...

Pozycjoner manipulator spawalniczy 2,5t
Pozycjoner manipulator spawalniczy 2,5t TOKFREZ SPR2500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłow ...

Wyślij zapytanie do P.p.h.u. Tokfrez:
us 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Zjednoczone Królestwo
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Malta
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Afganistan
Więcej ogłoszeń i ofert maszyn:
Pozycjoner manipulator spawalniczy 500kg TOKFREZ SPR500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie funkcjami......


Pozycjoner manipulator spawalniczy 1,5t TOKFREZ SPR1500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie funkcjami......


Pozycjoner manipulator spawalniczy 2,5t TOKFREZ SPR2500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie funkcjami......


Pozycjoner manipulator spawalniczy 4t TOKFREZ SPR4000

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Qatqh Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie fun......


Szlifierka pionowa SIELEMANN RFV 100 SIELEMANN RFV 100

średnica stołu obrotowego 1000 mm wysokość szlifowania 650 mm głowica szlifierska - zapotrzebowanie mocy 15/5,5 kW całkowite zapotrzebowanie na moc 30 kW masa maszyny ca. 18 t Mak......


Pozycjoner manipulator spawalniczy 2,5t BEAR SPR2500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie funkcjami......


Pozycjoner manipulator spawalniczy 500kg BEAR SPR500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie funkcjami......


Tokarka CNC MAZAK QT 200 ML Mazak QT 200 ML

Obrabiarka CNC firmy MAZAK seria QUICK TURN SMART Maszyna używana w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. Centrum tokarskie z narzędziami obrotowym Wielkość uchwytu wrzec......


Pozycjoner manipulator spawalniczy 1,5t TOKFREZ SPR 1500

Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym Obrót stołu i ramienia za pomocą obrotnic hydraulicznych Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego Sterowanie funkcjami......


Frezarka CNC MAZAK VTC300 Mazak VTC-300C

Mazak VTC 300 C II MAZATROL 640M Rok produkcji 2004 TECHNICAL FEATURES Table dimensions mm 2.000 x 760 X axis travel 1740 mm Y axis travel 760 mm Z axis travel 660 mm Max w......


robot przemysłowy Kawasaki

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze IGM/Kawasaki Pozycjonery - IGM Robot - Kawasaki BA006L rok 2021 Źródło prądu - Fronius TPS 400i rok 2021 Bf2x7s8b Gabaryty całego stanowiska ......


Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze Kawasaki / BEAR BEAR RT Kawasaki

Pozycjoner 2-osiowy - BEAR serii RT Robot - Kawasaki BA006L z roku 2019 Źródło prądu - Fronius TPS 400i z roku 2019 9lnqxthbfm Robot i pozycjoner w bardzo dobrym stanie techniczny......


Pozycjoner spawalniczy 4000kg, 3 osie BEAR SPR4000

Seria SPR jest najbardziej popularną i najchętniej wybieraną przez klientów linią naszych manipulatorów. Dzięki przesunięciu osi obrotu ramienia ponad płaszczyznę płyty montażowej ......


Pozycjoner spawalniczy 1500kg, 3 osie BEAR SPR1500

Seria SPR jest najbardziej popularną i najchętniej wybieraną przez klientów linią naszych manipulatorów. Dzięki przesunięciu osi obrotu ramienia ponad płaszczyznę płyty montażowej ......


TOKARKA CNC MAZAK QUICK TURN SMART 200L Mazak QTS 200 L

Tokarka CNC MAZAK QUICK TURN SMART 200L została zbudowana w 2018 roku. Maszyna przeznaczona jest do obrabiania detali wykonanych z metali w osiach X oraz Z o maksymalnej średnicy 3......


Przecinarka plazmowo-gazowa ECKERT Eckert Jantar 2

Przecinarka plazmowo-gazowa ECKERT - JANTAR 2 Parametry: Szerokość robocza 2500 mm Długość robocza 6000 mm Dokładność pozycjonowania +/- 0,005mm Grubość cięcia plazmą - 35 mm Bhz9......